Horologium > Ovládání

Ovládání

Orloj lze ovládat pomocí levého panelu. První skupina prvků slouží pro výběr data, další skupinou jsou prvky pro určení pozorovacího místa a poslední volbou je výběr ovládacího jazyka.

Datum lze nastavit v dostupném rozsahu tažením pohyblivých jezdců. K aktualizaci orloje dochází vždy po uvolnění myši. Dále lze volit předdefinované události z rozbalovací nabídky. Šipkami zpět a vpřed lze pak snadno přecházet na předchozí a následující události daného typu. Jakékoliv tažení jezdce přepne mód na specifické datum, kdy mají přednost hodnoty jezdců.

Pro předdefinované události je nutné zvolit místní časové pásmo a tím zajistit správný výpočet okamžiku události pro dané pozorovací místo. Časová pásma si nesou též informaci o počátku a konci letního času. Orloj se v období letního času nepřenastavuje a v tomto období se liší nastavená a skutečná hodnota o jednu hodinu.

Konstrukce orloje je závislá na zeměpisné šířce. Pro malé a naopak velké šířky nelze orloj zkonstruovat vůbec. Vzhled orloje pro ostatní hodnoty lze vyzkoušet výběrem z rozbalovací nabídky. Záporné hodnoty odpovídají jižní polokouli, kde je všechno vzhůru nohama :-)

Více informací o Orloji včetně návodu jak číst jeho jednotlivé časové údaje naleznete na stránkách http://www.orloj.eu/