| Česky | English |

Motivace

Jakmile získáte svůj Y-DNA profil, vložíte jen do některé z dostupých databází a následně si zkusíte vyhledat příbuzné profily, při troše štěstí získáte během krátké chvíle celou řadu zajímavých údajů. Schází tu však nějaký šikovný nástroj pro jejich rychlé vizuální porovnání.

K usnadnění analýzy jednotlivých profilů jsem vytvořil nový typ diagramu. Jeho základní funkcí je rychlé vizuální odlišení rozdílů mezi jednotlivými markery daného a referenčního profilu. Tento rozdíl je znázorněn odstínem výplně kruhových políček. Pokud se daný marker v daném profilu nenachází, je políčko prázdné. Tzv. multi-copy markery jsou rozděleny na odpovídající počet segmentů, které jsou pak vyplněny individuálně.

Krok za krokem k vizualizaci vašich dat

Pro získání finálního diagramu je nutné soustředit všechny požadované profily do jediného XML souboru a ten následně náhrát do webové aplikace. Tento soubor lze vytvořit ručně a to dokonce v běžném textovém editoru. Pro větší komfort však doporučuji nějaký XML editor. Naštěstí je tu ještě jedna alternativa, speciální aplikace harvester, díky níž lze tento XML soubor za určitých podmínek vygenerovat zcela automaticky.

Zobrazit celý článek

Vyhodnocení diagramu

V horní části je seznam DYS markerů s hodnotami odpovídajícími referenčnímu profilu. Pokud je daný marker tzv. multi-copy marker, jsou jednotlivé hodnoty vypsané pod sebou a řazeny dle přípony.

Zobrazit celý článek