DysChart > Krok za krokem k vizualizaci vašich dat

Krok za krokem k vizualizaci vašich dat

Příprava dat

Abych byl upřímný, příprava dat je tím nejnáročnějším krokem celé procedury.

Pro získání finálního diagramu je nutné soustředit všechny požadované profily do jediného XML souboru a ten následně náhrát do webové aplikace. Tento soubor lze vytvořit ručně a to dokonce v běžném textovém editoru. Pro větší komfort však doporučuji nějaký XML editor. Naštěstí je tu ještě jedna alternativa, speciální aplikace harvester, díky níž lze tento XML soubor za určitých podmínek vygenerovat zcela automaticky. Aplikace si z vyplněného formuláře načte seznam jednoznačných identifikátorů (ID) databáze Y-Search, ty si následně z této databáze načte a výsledek uloží v požadované struktuře jako XML. Aby nedocházelo ke zneužití této služby, zpracovává se vždy jen prvních deset záznamů. Při větším počtu profilů je nutné celý proces opakovat a jednotlivé části následně sloučit do jediného souboru. Mějte na paměti, že první profil je referenční.

Jakmile jsou data připravena, lze je nahrát do webové aplikace.

Poznámka

Žádná data se nikam dlouhodobě neukládají. Všechny dočasné soubory jsou smazány s ukončením relace (zavřením okna prohlížeče nebo po 20 minutách nečinnosti).

Modifikace dat

Vstupní data, ať už vzorová nebo vlastní, lze během zpracování dále měnit. Jednak třídit dle shody, jednak filtrovat s využitím několika kritérií.

Nastavení dalších parametrů

Jednotlivým položkám lze v diagramu připojit popisek. Na výběr je jeden ze tří dostupných atributů dostupných v XML souboru.

Generování diagramu

Jakmile jsou nastaveny všechny parametry, stačí kliknout na tlačítko Generuj diagram v zápatí stránky. Diagram se zobrazí ve stávajícím okně.

Poznámka

Diagram je uložen ve formátu SVG. Pro jeho korektní zobrazení je nutný moderní webový prohlížeč.