DysChart > Vyhodnocení diagramu

Vyhodnocení diagramu

V horní části je seznam DYS markerů s hodnotami odpovídajícími referenčnímu profilu. Pokud je daný marker tzv. multi-copy marker, jsou jednotlivé hodnoty vypsané pod sebou a řazeny dle přípony.

V levé části jsou popisky profilů, za nimiž následuje řada kruhových políček vizualizujících rozdíly hodnot jednotlivých markerů vůči referenčním hodnotám. Políčka tzv. multi-copy markerů jsou rozdělena na odpovídající počet segmentů a vyplněna po směru hodinových ručiček. Pokud není daný marker v profilu dostupný, zobrazí se na jeho místě prázdné políčko se zeleným okrajem.

Vpravo je informace o počtu porovnávaných markerů včetně celkového počtu rozdílů (v závorce).

V zápatí je k dispocici barevná stupnice pro snažší orientaci ke které hodnotě rozdílu patří ta která barva.